Rulleskimesterskap 2016

Av Elin Naalsund | 2016-04-19 11:01
 Veteranmesterskap i rulleskiløping
Oslo Politis Idrettslag arrangerer veteranmesterskap i rulleskiløping lørdag 10. September.
Løpet foregår i samme trasé som i fjor. Løypa er 15, 6 km. lang. Den starter med to runder i en rundløype og fortsetter i Sørkedalen til rundkjøringen på Skansebakken, der det er vending. Løypa inneholder ingen farlige svinger, bakker eller trafikkfarlige sideveier. Store deler av traseen er nyasfaltert.
Starten er klokka 11.00 ved parkeringsplassen ved Årnes. Den ligger til venstre ca. 100 meter etter passering av brua over Sørkedalselva, når en kommer kjørende Sørkedalsveien fra Oslo.
Det konkurreres i klassisk stil og i fristil i kjønnsdelte aldersklasser med 10 års intervaller. Av sikkerhetsgrunner kan det bare benyttes tradisjonelle rulleski, dvs. med toerhjul av gummi. I klassene for menn over 70 og kvinner over 60 er det tillatt med enerhjul av gummi.
På klassiske rulleski er det ikke adgang til å ta ut innmaten av bakhjulene eller skifte ut bakhjulene med forhjul for å minske friksjonen. Dette for å skape like forhold for alle.
Påmelding til Jon Fodstad, epost grroeds@online.no,                                           tlf. 911 31 206/ 959 94 941 innen 5. september 2016. Bruk helst epost. Startkontingenten på kr 200,–  betales til konto 0537 249 6594 eller kontant før start. Det er premier til alle i tillegg til medaljer i hver klasse.
Jon Fodstad