STYRET I MASTERS LANGRENN NORGE

STYRET I MASTERS LANGRENN NORGE:

Leder:  Einar Vikingstad, Vikingstadvn. 68, 4260 Torvastad, tlf. 52 83 90 98/473 04 793
epost: einarvik@hotmail.com

Styremedlem: Per Henning Wold, Ballastveien 7, 1678 Kråkerøy, tlf. 907 27 826,
epost: phwold@gmail.com

Sekretær og kasserer: Elin Naalsund, Dagaliveien 48, 0783 Oslo, tlf. 22 13 88 15 / 92 83 85 09
epost: elin.naalsund@online.no

Styremedlem: Ove Bunde, Føssesvingen 21, 2973 Ryfoss, tlf. 907 74 701
epost: ove.bunde@hotmail.com

Styremedlem: Berit Grosvold, Kilenvn. 2,3053 Steinberg, tlf. 97 66 93 88/32 87 48 53
epost: berit.grosvold@ebnett.no

Redaktør Skiveteranen: Svein Ola Hope, Skuldsvei 7, 1349 Rykkinn, tlf. 91 53 50 56
epost: sohope@online.no